Symboly používané v Klubu Pathfinder

 

Znak

Červený trojúhelník

 •  trojjedinost Boží  (Bůh jako - Otec, Syn a Duch Svatý)
 •  tři póly výchovy (duševní, fyzická, duchovní)
 •  červená barva je symbol oběti Ježíše Krista za lidstvo

Bílý štít

 •  víra ( v Bibli je Bůh často označován jako štít svého lidu. "Neboj se ... Já jsem štít." Gen. 15:1),
 •  bílá jako barva čistoty

Modrý meč

 •  modrá je barva věrnosti vůči našemu Bohu či našim rodičům,
 •  symbol Bible a Ducha Svatého (Mečem Ducha je slovo Boží. Ef. 6:17)

 

Vlajka

Znak KP ve střídavě modrém a bílém poli.

 

 Zákon Pathfindera

Já …………. usiluji se vším odhodláním:

 1.   být čestný a upřímný

 2.   být zdvořilý a poslušný

 3.   být čistý v myšlení, slovech i činech

 4.   pečovat o své tělo a odmítat vše, co je poškozuje

 5.   vážit si kulturního dědictví

 6.   poznávat, milovat a chránit přírodu

 7.   být objevitelem a stále se rozvíjet

 8.   být vnímavým k potřebám druhých lidí a pomáhat jim

 9.   rozumět poselství Bible a ctít jej

 10.   odvážně stát za pravdou

 Hymna

        česká verze:         slovenská verze:
 

My jdem´ hledat cíl stezky své,
víry, lásky naděje,
po stezce si šlapem´ dál,
Boží láska svítí nám.
Bůh nás všechny má hodně rád,
chceme světu vyzpívat,
Ježíš brzy přijde jako Král,
už přichází.

 

Ó my sme tí hladači právd,
ktoré zanechal nám Pán.
Zjavovať ich životom,
to je našim posolstvom.
Aj čas už dnes hovorí nám,
že čo skoro príde Pán.
On vezme nás všetkých tam,
kde ty i já domov mám.

Zde si můžete Hymnu poslechnout ve formátu mp3

 

Znak oblasti (nebo také táborové osady) Východní Vítr

 

  Více o symbolice Klubu Pathfinder... 


Toplist InternetLink.cz CZIN.eu katalog odkazů Klikni.eu TOPlist