O Klubu Pathfinder:

 

Oddíl Maják Pardubice je jedním z asi stovky oddílů v Čechách, které jsou sdruženy v Klubu Pathfinder. Kluby Pathfinder působí v mnoha zemích po celém světě. Český a Moravskoslezský Klub Pathfinder úzce spolupracuje s Pathfinderem na Slovensku. Činnost klubu je místně korigována oblastními vedoucími. České sdružení je rozděleno na oblasti:

  •  V ýchodní Vítr
  •  Severní Hvězda
  •  Divoký Západ
  •  Zlatý Střed
  •  Jižní Kříž

Podrobnější informace o Klubu Pathfinder najdete na stránkách www.pathfinder.cz

 

Kdo je to Pathfinder?  PATHFINDER = stopař, průkopník,  zvěd

... je to ten, kdo jde vždy vpředu, aby našel cestu pro ty, kteří půjdou za ním. Ten, kdo si umí poradit v každé situaci a nezalekne se žádné překážky. Je to ten, na kterého s důvěrou spoléhají ti, kteří se nevyznají. Ten, kdo zná cestu a ukazuje ji jiným.

            Zapsaný spolek Klub Pathfinder organizuje děti a mládež v oddílech vedených dospělými vedoucími, kteří pro svou činnost získaly certifikát. Klub Pathfinder je ministerstvem školství oprávněn školit své vedoucí a dokonce i vedoucí jiných dětských organizací. Prostřednictvím pravidelných schůzek, víkendových akcí, sportovních akcí, turistických výprav do přírody a prázdninových táborů připravuje rozmanité zájmové aktivity zaměřené na smysluplné využívání volného času dětí a mládeže.

            Cílem činnosti je snaha podpořit rozvoj osobnosti mladých lidí, a to jak v oblasti fyzické, tak i duchovní a mravní s důrazem na vytváření pozitivního vztahu k přírodě, společnosti i jednotlivým lidem v duchu křesťanských zásad.

            Členství v Klubu Pathfinder je dobrovolné a členem se může stát každý občan ČR bez ohledu na jeho politickou či náboženskou příslušnost. Kromě aktivit připravovaných speciálně pro registrované členy, organizuje sdružení také zájmové a vzdělávací akce pro širokou veřejnost. Při své činnosti spolupracuje Klub Pathfinder se státními orgány a institucemi a rovněž s dalšími organizacemi podobného zaměření.


Toplist InternetLink.cz CZIN.eu katalog odkazů Klikni.eu TOPlist