Vítejte na stránkách dětského oddílu MAJÁK Pardubice

Jsme rádi, že jste navštívili stránky dětského oddílu Maják Pardubice. Jsme oddíl občanského sdružení dětí a mládeže KLUB PATHFINDER (čti).

Náš oddíl organizuje pravidelný zájmový program i občasné výlety a výpravy. Je určen pro děti školního věku, ale i mladší děti (cca od 4  let) se mohou po dohodě do činnosti oddílu zapojit.

Scházíme se dvakrát měsíčně. Schůzky probíhají v pondělí, termíny schůzek naleznete v kalendáři akcí.

Program schůzek je různorodý, většinou hrajeme hry, při nichž se pobavíme a vydovádíme, ale také se díky nim něco nového naučíme nebo se v něčem zdokonalíme. Součástí většiny schůzek je výtvarná činnost - kreslení, malování, modelování, výroba všeho možného ze všeho možného apod.

Jsme členy klubu Pathfinder

Vzhledem k tomu, že náš oddíl MAJÁK Pardubice patří do Klubu Pathfinder, což je organizace skautského typu, vedeme děti k lásce k přírodě. Učíme je, jak se v ní mají chovat a co je důležité a potřebné pro pobyt v přírodě znát. Pathfindeři se u nás například naučí bezpečně rozdělat oheň a pak vše opět dát do původního stavu. Naučí se, jak se v přírodě orientovat, jak se na cestu do přírody vybavit, jak se v ní pohybovat. Snažíme se dětem vštípit základní znalosti o rostlinách a zvířatech našich lesů, luk a polí. Vedeme děti k ekologickému myšlení a ochraně přírody.

Zaměření oddílu MAJÁK Pardubice

No a v neposlední řadě si na našich schůzkách pravidelně vyprávíme nebo čteme krátké příběhy. Klub Pathfinder je křesťanská organizace, proto jsou někdy naše příběhy přímo biblické nebo alespoň Biblí inspirované. Chceme, aby děti znaly alespoň základní biblické životní principy, jako například: "Co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim", a to bez ohledu na to, jsou-li, nebo nejsou-li z křesťanských rodin. Naším cílem není z dětí dělat členy nějaké církve, ale dětskou formou jim předat základní křesťanské myšlenky.

Klub Pathfinder pořádá v prázdninových měsících velké dětské letní stanové tábory, ale i některé oddíly organizují malé letní tábory. Pokud náš oddíl tábor neuspořádá, mohou se děti zúčastnit jiného táboru v rámci Klubu Pathfinder. Účast na táborech, stejně tak jako na veškerých dalších akcích, či schůzkách není podmíněna členstvím v občanském sdružení Klub Pathfinder a je otevřena pro všechny.


Toplist InternetLink.cz CZIN.eu katalog odkazů Klikni.eu TOPlist